N溝道MOSFET

VDS(V) VGS±(V) ID(A) RDS(ON)(Ω) VGS(th)(V) VGS(th)(V) PD(mW)
型號 圖片 封裝形式 規格書 溝道類型漏源電壓柵源電壓連續漏極電流漏源導通電阻柵極閾值電壓(最小)柵極閾值電壓(最大)耗散功率
VDS(V)VGS±(V)ID(A)RDS(ON)(Ω) VGS(th)(V)VGS(th)(V)PD(mW)
2N7002 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/2N7002-SOT-23.pdf N60200.115512.5150
2N7002T SOT-523 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/2N7002T-SOT-523.pdf N60200.115512.5150
2N7002K SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/2N7002K-SOT-23.pdf N60200.340.912.5150
2N7002KT SOT-523 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/2N7002KT-SOT-523.pdf N60200.340.912.5150
2N7002KM SOT-723 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/2N7002KM-SOT-723.pdf N60200.340.912.5150
2SK3018 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/2SK3018-SOT-23.pdf N30200.180.81.5350
2SK3018W SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/2SK3018W-SOT-323.pdf N30200.180.81.5350
AO3400 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3400-SOT-23.pdf N30125.80.0280.651.451400
AO3402 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3402-SOT-23.pdf N301240.0520.51.51400
AO3404 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3404-SOT-23.pdf N301240.0520.51.51400
AO3406 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3406.pdf N30203.60.051.52.51400
AO3410 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3410-SOT-23.pdf N30125.80.0280.511400
AO3414 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3414-SOT-23.pdf N20830.0620.411400
AO3416 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3416-SOT-23.pdf N2086.50.0220.41.11400
AO3418 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3418.pdf N30123.80.0550.51.51400
AO3420 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3420-SOT-23.pdf N201260.0240.41.11400
AO3422 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3422.pdf N55122.10.160.621400
AO3424 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3424.pdf N30123.80.0550.51.51400
AO3434 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3434.pdf N30203.50.05211.81000
AO3438 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3438.pdf N20830.0620.511400
AO3442 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3442.pdf N1002010.631.72.91400
AO3460 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO3460.pdf N60200.651.712.51400
AO4260 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4260.pdf N6020180.00521.32.43100
AO4302 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4302.pdf N3020230.0041.32.33600
AO4304 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4304.pdf N3020180.0061.42.43600
AO4306 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4306.pdf N3020130.01151.52.53100
AO4310 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4310.pdf N3620270.00311.22.33600
AO4312 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4312.pdf N3620230.00451.32.34200
AO4314 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4314.pdf N3620200.0061.22.34200
AO4410 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-ch/AO4410-SOP-8.pdf N3012180.00550.81.53000
共 70 條
  • 1
  • 2
  • 3
前往
99久久这里只精品国产99re66,人妻含泪握住粗大,偷摄私密养生馆少妇推油,在教室被同桌cao到爽